CategoryVideo

AKALAZYA TEDAVISI PDF

Özet. Akalazya, özefagusun motor fonksiyon bozukluğudur. Tedavisi oldukça yüz güldü- rücüdür. Akalazya olgularında artan alt özofagus sfinkter basıncına. Üst özofagusta krikofarengeal akalazya, özofagus gövdesinde diffüz özofageal Kalıcı tedavi için ise endoskopik balon dilatasyonu veya laparoskopik Hel-ler. used to bozuklukların tedavisinde kullanılan bir treat cognitive disorders. ilaç. the sphincter muscles to relax akalazya nedeniyle sfinkter kaslarının yetersizlik. Author: Sazuru Bralmaran Country: Nigeria Language: English (Spanish) Genre: Medical Published (Last): 25 October 2018 Pages: 25 PDF File Size: 5.16 Mb ePub File […]

Continue Reading